Vekst og solid resultat

2022 vil gå inn i historien som et av de meste begivenhetsrike årene i Backe sin historie. Vi feiret vårt 75-års jubileum med alle våre ansatte og på slutten av året gjorde vi vårt største kjøp noensinne av Kruse Smith Entreprenør AS. Dette er et kjøp som gjør Backe til et av de største byggentreprenørene i landet.

Alle våre fire virksomhetsområder, (eiendomsutvikling, entreprenør, eiendomsforvaltning og maskinutleie) leverer gode resultater i 2022, men i særdeleshet har eiendomsvirksomhetene en betydelig resultatvekst i 2022 sammenlignet med året før. BAS Maskinutleie har også hatt en meget positiv resultatutvikling, mens entreprenørvirksomheten er marginalt svakere enn i 2021 primært som følge av økningen i materialprisene gjennom 2022.

Vi hadde 2 skader med fravær i 2022 som gir en H- verdi på 1,5 (0,7), mens vårt sykefravær endte på 5,8 % (4,4 %). Vårt klimagassregnskap for 2022 viser et samlet utslipp av tCO2e på 411 (scope 1 og 2) som er en nedgang på 58 % fra året før. Hensyntatt økningen i omsetningen så er reduksjonen på 63 % noe som viser at det jobbes godt med å nå våre klimamålsetninger.

Backe Prosjekt ble på nytt kåret av Prognosesenteret til den leverandøren med de mest tilfredse boligkundene. Dette i konkurranse med 50 andre boligutviklere og det er 9. gang at Backe Prosjekt har vunnet denne kåringen.   

Etter kjøpet av Kruse Smith Entreprenør i januar i år forventer vi en omsetning i overkant av kr. 7 mrd. i 2023. Vi forventer en svakere resultatmargin i 2023 som følge integreringen av Kruse Smith entreprenør i tillegg til svakere markedsutsikter både innen eiendom og entreprenørvirksomheten.

 

eirik-sign.png

Eirik Gjelsvik
Adm. dir. 

Vi oppsummerer året som har gått i vår rapport for årsregnskap og beretning.

2017
2018
2019
2020
2021
2022

Nøkkeltall 2017

Omsetning

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

Lønnsomhet

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år

Årsresultat

0

Årsresultatet i AS Backe ble 120,1 millioner kroner, mot 44,2 millioner kroner
i 2016. Resultatet inkluderer mottatt konsernbidrag på 115 millioner kroner
fra datterselskapene.

ANTALL ANSATTE

0

BackeGruppen hadde totalt 829 ansatte ved årsskiftet, en reduksjon fra 870 året før. Ved utgangen av 2017 var 8,1 % av de ansatte
kvinner. Ved årsskiftet var 478 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 351 var funksjonærer.
Det var 40 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2017. 

H-Verdi

0

BackeGruppen hadde fire skader blant egne ansatte som medførte fravær i 2017. I 2016 var det fem skader med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 2,9 mot fjorårets H-verdi på 3,5. Dette er den laveste registrerte H-verdien i BackeGruppen. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.

Nøkkeltall 2018

OMSETNING

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

LØNNSOMHET

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år 

ÅRSRESULTAT

0

Resultat før skatt for konsernet ble 45,7 millioner i 2018, mot 101,0 millioner i 2017.

ANTALL ANSATTE

0

BackeGruppen hadde totalt 792 ansatte ved årsskiftet, en reduksjon fra 829 året før. Ved utgangen av 2018 var 9,2% av de ansatte kvinner. Ved årsskiftet var 419 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 373 var funksjonærer. Det var 40 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2018.  

H-VERDI

0

BackeGruppen hadde fem skader blant egne ansatte som medførte fravær i 2018. I 2017 var det fire skader med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 4,0 mot fjorårets H-verdi på 2,9. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.

Nøkkeltall 2019

OMSETNING

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

LØNNSOMHET

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år

ÅRSRESULTAT

0

Resultat før skatt for konsernet ble 125,7 millioner i 2019, mot 45,7  millioner i 2018.

ANTALL ANSATTE

0

Backe hadde totalt 759 ansatte ved årsskiftet, en reduksjon fra 792 året før. Ved årsskiftet var 336 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 387 var funksjonærer. Det var 36 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2019. Konsernet har som prinsipp at kvinner og menn er likestilt når det gjelder lønnsforhold og karriereutvikling.

H-VERDI

0

Backe hadde en skade blant egne ansatte som medførte fravær i 2019. I 2018 var det fem skader med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 0,9 mot fjorårets H-verdi på 4,0. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid. 

Nøkkeltall 2020

OMSETNING

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

LØNNSOMHET

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år

ÅRSRESULTAT

0

Resultat før skatt i 2020 var på 188,8 millioner kroner som er en økning sammenlignet med resultatet fra 2019 på 125,8 millioner kroner.

ANTALL ANSATTE

0

Konsernet hadde totalt 784 ansatte ved årsskiftet som er 25 flere enn ved foregående årsskifte. Ved utgangen av 2020 var 11,2 prosent av de ansatte kvinner. Ved årsskiftet var 378 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 406 var funksjonærer. Det var 38 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2020.
Konsernet har som prinsipp at kvinner og menn er likestilt når det gjelder lønnsforhold og karriereutvikling.

H-VERDI

0

Backe hadde 3 skader blant ansatte som medførte fravær i 2020. I 2019 var det 1 skade med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 2,3 mot fjorårets
H-verdi på 0,9. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.

Nøkkeltall 2021

OMSETNING 2021

0

Omsetningsutvikling siste 5 år 

LØNNSOMHET 2021

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år

ÅRSRESULTAT

0

Resultat før skatt i 2021 var på 325 millioner kroner som er en økning sammenlignet med resultatet fra 2020, på 136 millioner kroner.

ANTALL ANSATTE

0

Konsernet har som prinsipp at kvinner og menn er likestilt når det gjelder lønnsforhold og karriereutvikling.

H-VERDI

0

I Backe Entreprenør hadde vi 1 skade blant ansatte som medførte fravær i 2021. I 2020 var det 3 skader med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 0,7 mot fjorårets H-verdi på 2,3. H-verdi viser hyppighet  av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.

Nøkkeltall 2022

OMSETNING 2022

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

LØNNSOMHET 2022

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år

ÅRSRESULTAT

0

Resultat før skatt i 2022 var på 310 millioner kroner som er svak nedgang sammenlignet med resultatet fra 2021, på 325 millioner kroner.

ANTALL ANSATTE

0

Konsernet har som prinsipp at kvinner og menn er likestilt når det gjelder lønnsforhold og karriereutvikling.

H-VERDI

0

I Backe Entreprenør hadde vi 2 skader blant ansatte som medførte fravær i 2022. I 2021 var det 1 skade med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 1,5 mot fjorårets H-verdi på 0,7.  H-verdi viser hyppighet  av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.