Ny Backe rekord - beste resultat i selskapets 76 års lange historie

2021 ble et meget godt år for oss. 2021 vil i historien stå som et meget spesielt år også for oss i Backe.  Det er et paradoks at med de utfordringene pandemien medførte – er 2021 det beste året på nær sagt alle områder i Backe. Vi oppnår det høyeste resultatet i selskapets historie, vi har historisk lavt sykefravær på 4,4% til tross for pandemien og vi har hatt en skade med fravær gjennom året som gir en H-verdi på 0,7. I tillegg har vi tatt kvantesprang når det gjelder kutt i klimagass utslipp og vi scorer nok ett år meget høyt på kvalitet og -kundetilfredshetsmålinger.

Sammenlignet med 2020 har det vært resultatforbedringer i alle våre fire virksomhetsområder - prosjektutvikling, entreprenør, eiendomsforvaltning og maskinutleie. Dette er ikke resultater som alene er skapt i 2021 – men det er et resultat av forbedringsarbeid over mange år. Strategisk og systematisk arbeid med hvilke prosjekter vi engasjerer oss i samt god risikohåndtering med gode systemer og rutiner, er sentrale faktorer. 

Men aller viktigst er dyktige medarbeidere i alle ledd med gode verdier og holdninger.  Vår årlige medarbeiderundersøkelse viser en meget høy trivsel og lojalitet til Backe. I kampen om ressursene fremover er det særdeles viktig at Backe er en arbeidsplass hvor man trives, utvikler seg og at vi sammen er med på å skape bærekraftige verdier. Vi har store ambisjoner for fremtiden og det grunnlaget vi nå har, gjør at vi er optimistiske for årene fremover.

 

eirik-sign.png

Eirik Gjelsvik
Adm. dir. 

I 2020 ferdigstilte vi totalt 83 boliger og igangsatte bygging av 196 boliger utviklet av Backe Prosjekt.

Vi oppsummerer året som har gått i vår rapport for årsregnskap og beretning.

2017
2018
2019
2020
2021

Nøkkeltall 2017

Omsetning

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

Lønnsomhet

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år

Årsresultat

0

Årsresultatet i AS Backe ble 120,1 millioner kroner, mot 44,2 millioner kroner
i 2016. Resultatet inkluderer mottatt konsernbidrag på 115 millioner kroner
fra datterselskapene.

ANTALL ANSATTE

0

BackeGruppen hadde totalt 829 ansatte ved årsskiftet, en reduksjon fra 870 året før. Ved utgangen av 2017 var 8,1 % av de ansatte
kvinner. Ved årsskiftet var 478 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 351 var funksjonærer.
Det var 40 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2017. 

H-Verdi

0

BackeGruppen hadde fire skader blant egne ansatte som medførte fravær i 2017. I 2016 var det fem skader med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 2,9 mot fjorårets H-verdi på 3,5. Dette er den laveste registrerte H-verdien i BackeGruppen. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.

Nøkkeltall 2018

OMSETNING

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

LØNNSOMHET

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år 

ÅRSRESULTAT

0

Resultat før skatt for konsernet ble 45,7 millioner i 2018, mot 101,0 millioner i 2017.

ANTALL ANSATTE

0

BackeGruppen hadde totalt 792 ansatte ved årsskiftet, en reduksjon fra 829 året før. Ved utgangen av 2018 var 9,2% av de ansatte kvinner. Ved årsskiftet var 419 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 373 var funksjonærer. Det var 40 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2018.  

H-VERDI

0

BackeGruppen hadde fem skader blant egne ansatte som medførte fravær i 2018. I 2017 var det fire skader med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 4,0 mot fjorårets H-verdi på 2,9. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.

Nøkkeltall 2019

OMSETNING

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

LØNNSOMHET

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år

ÅRSRESULTAT

0

Resultat før skatt for konsernet ble 125,7 millioner i 2019, mot 45,7  millioner i 2018.

ANTALL ANSATTE

0

Backe hadde totalt 759 ansatte ved årsskiftet, en reduksjon fra 792 året før. Ved årsskiftet var 336 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 387 var funksjonærer. Det var 36 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2019. Konsernet har som prinsipp at kvinner og menn er likestilt når det gjelder lønnsforhold og karriereutvikling.

H-VERDI

0

Backe hadde en skade blant egne ansatte som medførte fravær i 2019. I 2018 var det fem skader med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 0,9 mot fjorårets H-verdi på 4,0. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid. 

Nøkkeltall 2020

OMSETNING

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

LØNNSOMHET

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år

ÅRSRESULTAT

0

Resultat før skatt i 2020 var på 188,8 millioner kroner som er en økning sammenlignet med resultatet fra 2019 på 125,8 millioner kroner.

ANTALL ANSATTE

0

Konsernet hadde totalt 784 ansatte ved årsskiftet som er 25 flere enn ved foregående årsskifte. Ved utgangen av 2020 var 11,2 prosent av de ansatte kvinner. Ved årsskiftet var 378 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 406 var funksjonærer. Det var 38 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2020.
Konsernet har som prinsipp at kvinner og menn er likestilt når det gjelder lønnsforhold og karriereutvikling.

H-VERDI

0

Backe hadde 3 skader blant ansatte som medførte fravær i 2020. I 2019 var det 1 skade med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 2,3 mot fjorårets
H-verdi på 0,9. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.

Nøkkeltall 2021

OMSETNING

0

Omsetningsutvikling siste 5 år 

LØNNSOMHET

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år

ÅRSRESULTAT

0

Resultat før skatt i 2021 var på 325 millioner kroner som er en sterk økning sammenlignet med resultatet fra 2020, på 136 millioner kroner.

ANTALL ANSATTE

0

Konsernet hadde totalt 875 ansatte ved årsskiftet som er 91 flere enn ved foregående årsskifte. Ved utgangen av 2021 var 12,3 prosent av de ansatte kvinner. Ved årsskiftet var 426 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 446 var funksjonærer. Det var 42 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2021.
Konsernet har som prinsipp at kvinner og menn er likestilt når det gjelder lønnsforhold og karriereutvikling.

H-VERDI

0

I Backe Entreprenør hadde vi 1 skade blant ansatte som medførte fravær i 2021. I 2020 var det 3 skader med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi
på 0,7 mot fjorårets H-verdi på 2,3. I BAS Maskinutleie som ble ervervet i løpet av året har det vært 3 skader i 2021 som gir en H-verdi på 16,7. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid. Dette gir en H-verdi på 0,7 mot fjorårets
H-verdi på 2,3. H-verdi viser hyppighet  av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.