Riggplan

 

Gjennomføring av prosjektet

Aktivitetene

1. Spunt og utgraving:
Før utgraving kan starte må det etableres spunt rundt hele tomten. Det skal graves ut rundt 15 000 kubikk med masser, noe som medfører en god del massetransport. Dette vil foregå i januar til mars i 2021

2. Fundamentering og råbygg:
I denne fasen vil det også være en stor transportmengde av betongbiler til støp av bunnplate og vegger, samt biler som leverer betongelementer. Elementbilene vil stille seg opp for lossing før de igjen kjører ut. Denne fasen vil pågå fra mars til juni 2021 

3. Fasade og innvendige arbeider
Fasaden består av sandwichelementer som leveres og heises på plass på byggeplassen. Dette vil være den fasen hvor det vil være flest arbeidere på byggeplass samtidig, og det vil være stor aktivitet både utvendig og innvendig i bygget. Denne fasen pågår fra juni og frem til jul 2021